raam04.jpg

anbi logo 1

Wat kunt u vinden op deze website

Op deze website vindt u algemene informatie over De Zwaan.
In het programma staat het actuele aanbod van cursussen.
In het archief staan documenten die u kunt downloaden, zoals het jaarverslag en het programma.

Goed dat je er bentdezwaan 002

In Inloophuis De Zwaan kun je zomaar even binnenwandelen. Je wordt welkom geheten, en krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. Het is er warm en droog, het is er gezellig. Er is een stem die zegt: goed dat je er bent!

Vier ochtenden in de week ontvangen we gasten waarvan er een aantal heel vaak komen. Zij leven mee met elkaars wel en wee. Zoals in een huis inderdaad. En net als een gewoon huis wordt zo ook het 'huis' van De Zwaan een thuis. Daar is behoefte aan bij onze gasten. Wij merken: lang niet iedereen in onze stad heeft een 'thuis'. Daarom zijn we blij dat we onze gasten de sfeer van zo'n thuis kunnen bieden. Wie heeft dat niet nodig?

Naast de min of meer vaste gasten ontvangt De Zwaan ook incidentele bezoekers. Vaak komen ze om financiële hulp. Daarin helpt het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar e.o.). Bij een kop koffie komen de verhalen los, en dan gaat het altijd over meer dan alleen de financiën. We merken: een plek waar tijd is voor de verhalen, is kostbaar...

Ons Inloophuis: uw steun meer dan waard!

Liederen van Compassie

zingenZangworkshop

  • Liederen over compassie uit Taizé, Iona, hindoeïsme en boeddhisme en Nederlands- en Engelstalige popmuziek
  • 1 april, 13.00 tot 15.00 uur
  • Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar

meer informatie


Compassie als kompas

Afsluiting 'jaar van compassie' De Zwaan

  • Optreden van deelnemers zangworkshop Liederen van Compassie (zie boven)
  • Meerdere sprekers over compassie, o.a. over het initiatief Alkmaar Stad van Compassie
  • 1 april, 15.30 - 17.00 uur
  • Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar

meer informatie


 Lenteviering

lentWelkom!
Op zondag 26 maart om 10.00 uur in de Lutherse kerk aan de Oudegracht 187 in Alkmaar.
Welkom in de feestelijke Lenteviering: “Klein Pasen middenin de vastentijd”.
Na afloop ontmoeten we elkaar met een kopje koffie/thee en broodjes.
(Een samenwerking tussen de Evangelisch Lutherse gemeente Alkmaar, oecumenisch centrum De Zwaan, en de Laat diensten.)
Informatie:
www.dezwaan-alkmaar.nl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alkmaar Stad van Compassie

compassieDe Zwaan is initiatiefnemer van Alkmaar Stad van Compassie. Inmiddels zijn we met een groep van twaalf mensen met heel verschillende achtergronden aan het onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. Wij laten ons inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 – 55 27 61 04 en op www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.